Een naam en gezicht voor het Leidse centrum voor innovatie en ondernemerschap

Het nieuwe Leidse centrum voor innovatie en entrepreneurship gaat HUBspot heten. Die naam kwam als winnaar uit de bus van de competitie 'Name the centre' die was opgezet door de initiatiefnemers van het centrum, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en Gemeente Leiden. De winnares is Renée Schmidt. Zij wint zes maanden gratis kantoorruimte in HUBspot.
   Voor HUBspot is gekozen omdat het doet denken aan een hotspot, een plek vol dynamiek en productiviteit, en een speelse verwijzing is naar de hutspot die Leidenaren als traditie in oktober eten op Leidens Ontzet. Een toepasselijke naam voor een middelpunt in Leiden waar innoverende studenten, onderzoekers en bedrijven elkaar ontmoeten, kennis opdoen en ondernemen.

Nieuw gezicht
Ook heeft HUBSpot een gezicht, en wel dat van directeur Raffi Balder. De Leidse rechtenalumna verliet het ondernemerscentrum van de Technische Universiteit Delft Yes!Delft om haar tanden te zetten in de inrichting van dit nieuwe kloppende stadshart dat dit jaar zijn deuren zal openen op Langegracht 70. Zij volgt Arnoud Jullens op, die de afgelopen zes maanden samen met Oxford University, Area071 en het universitaire knowledge exchange office Luris de blauwdruk van HUBspot heeft ontworpen.

Ondernemender maken
Raffi Balder: “Zoals ik het nu zie, speelt HUBspot twee rollen. We gaan studenten ondernemender maken door het bijbrengen van competenties die nuttig zijn in het bedrijfsleven, zoals effectief communiceren, netwerken en jezelf overtuigend presenteren. Intrapreneurship noem ik dat. Ik geloof heel erg in het innovatiever maken van bedrijven van binnenuit. Dat je niet op je werk alleen maar je taken doet en weer naar huis gaat, maar dat je kansen ziet voor het vernieuwen van processen of producten, en vervolgens weet hoe je die kansen uitwerkt tot nieuw product of dienst. Daarnaast wordt HUBspot een incubator, waar je coaching krijgt en workshops volgt, en een kantoor huurt om je idee voor een eigen bedrijf uit te werken en tot een succes te maken.” Met de verschillende disciplines in Leiden is wat Balder betreft de spoeling te dun om een pure techincubator te hebben. “Intrapreneurship zal hier goed werken, want daar ontstaan weer allerlei vormen van ondernemerschap uit.”

Behoefte valideren
Haar eerste taak is het in kaart brengen van wat Leiden zoal biedt. De ondernemersvakken die worden gegeven bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden zullen hun weg vinden naar HUBspot, dat kan worden gezien als een ondernemerschapsdependance. Een vergelijking met de situatie zoals zij die in Delft heeft ervaren, is snel gemaakt. Daar heeft Balder de mindset willen veranderen met het programma Launchlab, waar studenten en bedrijven een technisch idee binnen drie maanden toetsten op marktpotentie en een realistisch businessplan. Ze zag dat Delftse studenten erg gefocust zijn op de techniek, waardoor de markt amper aan bod komt. “Dan gingen ze twee jaar in een werkplaats een in hun ogen perfect product in elkaar klussen, met allerlei knoppen en features erop omdat dat leuk was om te bouwen. Maar een klant kon daar in principe weinig mee. Dan kwam de boodschap: Ga maar terug en begin opnieuw. Zonde van de tijd en het geld. Het is beter om de producttechnologie aanvankelijk naast je neer te leggen en op zoek te gaan naar potentiële klanten om een pilotproject mee doe. Daarna kijken of je businessmodel gaat werken en dan pas je product bouwen. De behoefte valideren, daar gaat het om. Ik moet nog uitzoeken hoe de Leidse student in elkaar zit, maar hier zijn ze minder georiënteerd op de technologie, dus dat stemt positief.”

Innovatie is sleutelwoord
Bedrijven zijn actief betrokken bij het centrum door het aanbieden van diensten en het geven van gastcolleges, maar tevens kunnen zij via HUBspot Leidse studenten aantrekken om kansen te helpen ontwikkelen op de werkvloer, en kunnen medewerkers er programma’s volgen. Ook qua programma’s zit Balder boordevol ideeën. Bijvoorbeeld studenten oplossingen laten bedenken voor problemen van de burgers van Leiden, denk aan fietsen- of meeuwenoverlast. “Daar doe je ook competenties mee op.” Aan de starters wil ze duidelijk maken dat het sleutelwoord innovatie is. “Ik zit niet te wachten op het volgende uurtje-factuurtje-advocatenkantoor. Ga nadenken hoe je als bedrijf je businessmodel zó anders kunt inrichten dat je iets biedt dat er tot op heden nog niet is. Dat gaat in Leiden zeker lukken. Het is de rol van HUBspot om studenten daartoe te inspireren, om ze voorbeelden te geven waardoor die wereld voor ze opengaat.”

HUBspot zal haar deuren openen rond het begin van het academische jaar 2016/2017.

Externe partners in HUBspot zijn Economie071, Lugus en Area071

Meer informatie

Nu.nl